Gemensamma ramavtal

Syftet med ramavtalen är att sänka medlemmarnas kostnader på drift underhåll och administration mm. Som medlem bestämmer ni vilka ramavtal som ni önskar att vi skall ta fram.

Exempel på förmånliga ramavtal med utvalda leverantörer med fokus på en bättre ekonomi och miljö för bostadsrättföreningar och andra fastighetsägare i dess närområde.

Brandbesiktning: Brandexperten
Avtalet omfattar brandbesiktning, rådgivning och rekommendationer av fackman inom Brandskydd
enligt Boverkets regleringar för bostadsrättföreningar.

Bredband: ViaEuropa och HSEF har tecknat ett ramavtal för bredbandstjänster. ViaEuropa erbjuder gruppanslutning på Internet till ett lågt fast pris till HSEFs medlemmar. Genom ett samarbete med Telia kan ViaEuropa också erbjuda gruppanslutningar för TV.

ViaEuropa har varit kommunikationsoperatör åt HSEF sedan 2001 och sköter idag bredbandsnät över hela Sverige.

Domänen hsef.se ägs av HSEF, vilket innebär att e-postadresserna kommer fortsättningsvis erbjudas medlemmarna kostnadsfritt. (xxx.xxx@hsef.se)

Digitalfastighetsbox, digitalbokningsystem, digitalskärm: Westmeres Access & Communication AB erbjuder förmånlig digitalfastighetsbox, digitalskärm och bokningsystem.
De har ett referens installation för de medlemmar som är intresserad att titta på det.

Elavtal: Ske Kraft (Skellefteå kraft) elhandelsavtal, med el producerad med miljövänliga produktion till lägre kostnader och får en ökad möjlighet till en bättre budgetering av elkostnader med elproduktion – sol, vind och vatten.
Föreningar som valt Ske Kraft har minskat sina kostnader 10 % eller mer genom att vi förhandlar fram ett gemensamt pris för all el våra medlemmar förbruka. Det innebär att vår gemensamma förbrukning som upphandlas blir betydligt större vilket än enskilda avtal vilket påverkar priset positivt. Var fastighetsägare tecknar egna avtal med Ske Kraft.

Försäkring: Brandkontoret fastighetsförsäkringar för rätt hjälp när ni verkligen behöver. HSEF:s ramavtal med Brandkontoret ger Er förmånliga försäkringsvillkor när det verkligen gäller. Försäkringslösningarna är anpassade till bostadsrättsföreningar som bla ger extra förmånliga premier och avskrivningstider vid skador är jämfört med många andra bolag.
Brandkontoret Sveriges äldsta försäkringsbolag grundades som 1746 och är ett ”ömsesidigt” vilket betyder att kunderna äger bolaget. Föreningar som valt Brandkontoret har sänkt sina kostnader med 15% – 20% och få bättre villkor.

Glasmästeri: Gustavsbergs glas.
Vid glasskador och reparationer nyttjar redan våra medlemmar.

Grovsopor-källsortering: ramavtal för hämtning av grovsopor och källsorterings avfall.
Är under omförhandling nytt avtal beräknas under 1 kv 2021

Hissar: Kone
HSEF har ett mycket förmånliga priser på service av Era hissar.
Föreningarna i HSEF som tecknat avtal med Kone finns i Sjöstaden och dess närområde, det medför bl.a. att Kone nästan alltid har tekniker i närheten vilket innebär mindre resor och snabbare inställning vid servicebesök. Mindre resor – bättre miljö och lägre kostnader vid service och renoveringar
Föreningar som valt Kone via ramavtal har sänkt sina kostnader upp till 20% – 30% per år.

Hissar: Schindler
HSEF har på begäran från våra medlemmar tagit fram ett ramavtal för de medlemmar som har Schindlerhissar. Med ett förmånligt pris på service och uppgradering av medlemmarnas hissar som ger möjlighet att budgetera utan oväntade extra kostnader. Förläng livslängden för era hissar. Schindlers underhållsplaner och kompletterande tjänster är skräddarsydda för att passa föreningarnas byggnader och behov.

Hissbesiktning: KIWA
Enl. Boverket måste alla fastighetsägare besiktiga sina hissar av ett auktoriserat besiktningsorgan.

Hotell: och lägenhetshotell, konferensrum.
Er Brf ordnat med akutboende vid t.ex. vattenskada och dylikt.
Genom HSEF:s ramavtal kan ni hyralägenhet, för tillfälligt boende i en akut situation, till rabatterade priser på

Inpasseringssystem: Westmeres Access & Communication AB erbjuder port och digital låssystem med möjlighet till TV-i entrén. De erbjuder även digitalfastighetsbox, digitalskärm, bokningsystem och övrig el-installation.
Ett flertal redan installerade till förmånliga priser för medlemmar.

Motel-L i Mårtensdal. boka konferenslokal genom HSEF:s ramavtal som ger Er rabatterade priser.

Park Inn: Bokning vid av konferenslokal med rabatterade pris.

Städning: Ren Standard
Ett städföretag som verkar i hela stor Stockholm sedan 2003. Som hjälper dig med all typ av städning. I ramavtalet finns tre olika nivåer för att passa föreningarnas varierande önskemål. För att uppnå en jämn och hög städnivå har varje städare ett delägarskap, som gör var och en av oss till en mycket engagerad och pålitlig medarbetare. Med nöjda kunder under många år. Arbetet ske med högkvalitativa redskap och tänker på miljön i våra val av produkter. Företaget är noga med att använda rätt produkt för avsedd yta. Levande material, så som stengolv, behöver främst en naturlig såpa som renar och skyddar. Företaget vill så lite som möjligt använda syntetiska onaturliga, rengöringsprodukter. Man kommer väldigt långt med naturliga rengöringsprodukter och detta bidrar till en bättre miljö för dig som kund och även våra medarbetare som slipper handskas med onödiga gifter. Företaget värnar om er, våra medarbetare och miljön.

Säkerhetsdörrar: Proloc säkerhetsdörrar.
Under den senaste tiden varit ett ökat antal lägenhetsinbrott i Hammarby Sjöstad har HSEF tagit initiativet till att öka säkerheten för HSEF:s medlemmar. Med HSEF:s ramavtal tecknat med får Ni möjlighet att ersätta ytterdörrar till lägenheter typ inbrottsskydd klass 2 med ett mycket säkrare alternativ. Nu kan du byta lägenhetsytterdörren till typ inbrottsklass 3 alternativ som bättre motsvarar dagens krav på ett bra inbrottsskydd till ett mycket förmånligt pris. typ inbrottsklass 4.
I dag har mer än 30 säkerhetsdörrar levererats till ett förmånligt pris.


Pågående upphandlingar

Filter: Till lägenheter och i övriga ventilationssystem i fastigheterna.

Takskottning: Pågår utvärdering

Fastighetsförvaltning: Pågår utvärdering