Gemensamma ramavtal

Syftet med ramavtalen är att sänka medlemmarnas kostnader på drift underhåll och administration mm. Som medlem bestämmer ni vilka ramavtal som ni önskar att vi skall ta fram.

Exempel på förmånliga ramavtal med utvalda leverantörer med fokus på en bättre ekonomi och miljö för bostadsrättföreningar och andra fastighetsägare i dess närområde.

Bredband: ViaEuropa och HSEF har tecknat om ramavtal som kommunikationsoperatör för bredbandstjänster för gruppanslutningar alternativa enskilda anslutningar erhållas.
Avtalet med ViaEuropa löper tom 2023-12-31. ViaEuropa har varit kommunikationsoperatör sedan 2001 åt HSEF.

Domänen hammarbysjostad.se ägs av HSEF, vilket innebär att e-postadresserna kommer fortsättningsvis erbjudas medlemmarna kostnadsfritt. (xxx.xxx@hammarbysjostad.se).

Elavtal: Ske Kraft (Skellefteå kraft) elhandelsavtal, med el producerad med miljövänliga produktion till lägre kostnader och får en ökad möjlighet till en bättre budgetering av elkostnader med elproduktion – sol, vind och vatten.
Föreningar som valt Ske Kraft har minskat sina kostnader 10 % eller mer genom att vi förhandlar fram ett gemensamt pris för all el våra medlemmar förbruka. Det innebär att vår gemensamma förbrukning som upphandlas blir betydligt större vilket än enskilda avtal vilket påverkar priset positivt. Var fastighetsägare tecknar egna avtal med Ske Kraft.

Försäkring: Brandkontoret fastighetsförsäkringar för rätt hjälp när ni verkligen behöver. HSEF:s ramavtal med Brandkontoret ger Er förmånliga försäkringsvillkor när det verkligen gäller. Försäkringslösningarna är anpassade till bostadsrättsföreningar som bla ger extra förmånliga premier och avskrivningstider vid skador är jämfört med många andra bolag.
Brandkontoret Sveriges äldsta försäkringsbolag grundades som 1746 och är ett ”ömsesidigt” vilket betyder att kunderna äger bolaget. Föreningar som valt Brandkontoret har sänkt sina kostnader med 15% – 20% och få bättre villkor.

Glasmästeri: Gustavsbergs glas
Vid glasskador och reparationer nyttjar redan våra medlemmar.

Grovsopor-källsortering: Ragn-Sells
Ramavtal för hantering av källsortering. Tre grundförslag för hantering av källsortering. Varje medlemsförening får prisförslag anpassat till föreningens önskade tömningsfrekvens.

Hissar: Kone
HSEF har ett mycket förmånliga priser på service av Era hissar.
Föreningarna i HSEF som tecknat avtal med Kone finns i Sjöstaden och dess närområde, det medför bl.a. att Kone nästan alltid har tekniker i närheten vilket innebär mindre resor och snabbare inställning vid servicebesök. Mindre resor – bättre miljö och lägre kostnader vid service och renoveringar
Föreningar som valt Kone via ramavtal har sänkt sina kostnader upp till 20% – 30% per år.

Hissbesiktning: KIWA
Enl. Boverket måste alla fastighetsägare besiktiga sina hissar av ett auktoriserat besiktningsorgan.

Hotell: och lägenhetshotell, konferensrum.
Er Brf ordnat med akutboende vid t.ex. vattenskada och dylikt.
Genom HSEF:s ramavtal kan ni hyralägenhet, för tillfälligt boende i en akut situation, till rabatterade priser på Motel-L i Mårtensdal. boka konferenslokal genom HSEF:s ramavtal som ger Er rabatterade priser.

Inpasseringssystem och laddstolpar: Westmeres Access & Communication erbjuder mycket förmånlig digital passer och låssystem med möjlighet till TV-i entrén, laddstationer för fordon och övrig el-installation till HSEFs medlemmar.

Digitalfastighetsbox, digitalbokningsystem, digitalskärm: Westmeres Access & Communication erbjuder förmånlig digitalfastighetsbox, digitalskärm och bokningsystem. De har ett referens installation för de medlemmar som är intresserad att titta på det.

Konsultstöd energieffektivisering och projektledning: AFRY
Vi har skrivit på ett förmånlig ramavtal med AFRY kring tjänster kopplat till energieffektivisering och projektledning.

Park Inn: Bokning vid av konferenslokal med rabatterade pris.

Säkerhetsdörrar: Proloc säkerhetsdörrar
Under den senaste tiden varit ett ökat antal lägenhetsinbrott i Hammarby Sjöstad har HSEF tagit initiativet till att öka säkerheten för HSEF:s medlemmar. Med HSEF:s ramavtal tecknat med får Ni möjlighet att ersätta ytterdörrar till lägenheter typ inbrottsskydd klass 2 med ett mycket säkrare alternativ. Nu kan du byta lägenhetsytterdörren till typ inbrottsklass 3 alternativ som bättre motsvarar dagens krav på ett bra inbrottsskydd till ett mycket förmånligt pris. typ inbrottsklass 4.
I dag har mer än 30 säkerhetsdörrar levererats till ett förmånligt pris.

Brandbesiktning: Ramavtalet med Brandexperten omfattar brandbesiktning, rådgivning och rekommendationer av fackman inom Brandskydd enligt Boverkets regleringar för bostadsrättföreningar.


Pågående upphandlingar

Filter: Till lägenheter och i övriga ventilationssystem i fastigheterna.

Takskottning: Pågår utvärdering

Fastighetsförvaltning: Pågår utvärdering

Energieffektivisering: Projektledning och installation. Solceller, bergvärme, frånluft mm