Styrelsen

Behzad Farmand

Behzad Farmand

Ordförande

Behzad Farmand bor i Brf. Sjöstaden 1. Han tillträdde som ordförande i styrelsen för HSEF maj 2009. Behzad har mer än 16 års bakgrund inom IT/Telekom och arbetar bl.a. med strategifrågor.

Lars Hedberg

Lars Hedberg

Styrelseledamot

Lars bor i Brf. Hammarby Sjö 1 och är egen företagare EkoT konsult AB. Han har en bakgrund som generalsekreterare i Svenska stadsnätsföreningen och är tidigare marknadschef på Stokab och Enator. Har också ingått i regeringens referensgrupp för bredbandsutbyggnaden.

Hans-Ove Lindh

Hans-Ove Lindh

Styrelseledamot

Hans-Ove Lindh bor i Brf. Farvattnet. Han har sin bakgrund inom IT-branschen med tjänst som IT-chef samt med internationell försäljning av IT-tjänster och IT-produkter.

Per Nilsson

Per Nilsson

Styrelseledamot

Per Nilsson bor i Brf Hammaby Sjö 1 och tillträdde som sekreterare vid stämman 2016. Per har många års erfarenhet inom mjukvaruförsäljning och affärsutveckling.

Rickard Dahlstrand

Rickard Dahlstrand

Suppleant

Rickard Dahlstrand har bott i Sjöstaden sedan 2001 och har sett transformationen från grushög till stadsdel. Han har varit ordförande i sin förening i fyra år samt suttit med i Sjöstadsföreningens styrelse i två. Han har tidigare arbetat med digitalisering och öppna data på Internetstiftelsen men arbetar nu på heltid med stadsutveckling i Sjöstaden genom ElectriCITY.

Bengt Lindberg

Bengt Lindberg

Suppleant

Bengt Lindberg bor i Brf. Sjöpärlan och är delaktig i styrelsearbetet. Han har en lång bakgrund och är fortfarande aktiv inom IT-branschen med en senior roll baserad på IT inom finanssektorn.

Vill du veta mera?