Gemensamma upphandlingar


HSEF har på medlemmars begäran och önskemål tagit initiativ att upphandla ramavtal för dess medlemmar för att på så sätt säkerställa att våra medlemmar får de bästa tjänsterna till bästa priset. Under gångna året har vi slutit ramavtal med Kone, Skekraft, Swedsecur och flera andra företag. Vi tittar kontinuerlig på nya ramavtal som adderar värde till våra medlemmars ekonomiska intresse.

Våra ramavtal
• Bredband
• Elhandelsavtal
• Fastighetsförsäkring
• Glasmästeri
• Grovsopor
• Hissbesiktning
• Hisservice
• Hotell, bokning av konferensrum
• Hotellrum för akutboende, vid skador i föreningen
• Laddstolpar
• Passer-och porttelefonsystem
• Säkerhetsdörrar

Vill du veta mera?