INFORMATIONMÖTE
Välkommen till Sickla Kanalgata 17A, 120 67 Stockholm den 28 mars 2019 kl.19.00

Ny bredbandsleverantör

• HSEF har förhandlat fram ett nytt ramavtalet med en ny bredbandsleverantör (KO) som är mycket mer attraktiv jmf vad som erbjuds i dagsläget.
• Efter noggrann utvärdering har HSEF skrivit avtal med IP-Only som ny KO
• Information om avtalet mellan HSEF och IP-Only

Information om HSEFs övriga befintliga ramavtal t.ex:
• Hisservice
• Elhandel
• Säkerhetsdörrar
• Företagsförsäkringar
• Inpassering

Anmälan er senast 22 mars 2019 via e-post till hsef@hammarbysjostad.se

Med vänlig hälsning
HSEF