God Jul & Gott Nytt År

Kära medlem,

Under gånga året har vi jobbat aktivt med omförhandling existerande ramavtal samt även tecknat nya. Vi kommer efter helgerna ge mer informera om våra avtal.

Vår nya bredbandsleverantör IP-Only (nya kommunikationsoperatör (KO) har börjat installera ny utrustning i nätet. Vi återkommer med mer information och tidplan i början på nästa år, speciellt till berörda föreningar och fastighetsägare. Övriga är givetvis välkomna att höra av Er till oss om ni önskar information om bredbandtjänster mm.

Vi vill önska er alla en riktig God Jul & ett riktigt Gott Nytt År!

Nyhetsbrev decembermånad

HSEF och Kiwa har tecknat ramavtal för obligatorisk besiktning av hissar och garageportar

Detta ramavtal ger möjlighet till sänkta årskostnader samt ger bättre underlag för en säkrare budgetering av obligatoriska besiktningar av hissar och garageportar.

För att nyttja detta avtal så ringer ni Kiwa Inspecta på telefonnummer 010 – 479 3000/ välj att bli kopplad till kundtjänst och uppge att ni vill ansluta er till HSEF ramavtal A302921.

OBS
När Ni kontaktar Kiwa för att nyttja detta ramvtal ska Ni informera om vilken leverantör som ansvarar för hisservice i Er förening.

Kiwa kontaktar sedan det aktuella skötselbolaget.

Vänliga hälsningar,
Hans-Ove Lindh
HSEF Styrelsen

Nyhetsbrev novembermånad

INFORMATIONMÖTE
Välkommen till Sickla Kanalgata 17A, 120 67 Stockholm den 28 november 2019 kl.18.30

Inför starten av IP-Onlys installation av den nya bredbandsutrustningen

Genomgång av erbjudandet (innehåll och priser) vad gäller:
– Bredband
– IP-telefoni
– TV – utbudet

• Kontakten med kundtjänst för respektive operatör
information till föreningarna och styrelser
information till enskilda medlemmar
• Med det nya avtalet finns det även möjlighet för Brf:er att teckna mycket förmånlig gruppanslutning på bredband eller tripleplay (TV, Bredband och Telefoni) samt fri internet anslutning för föreningarnas service och övervakning vid gruppanslutning.

Representanter för IP-Only och Sappa deltar för att svara på frågor

Anmälan er senast 19 november 2019 via e-post till href=”mailto:hsef@hammarbysjostad.se”>hsef@hammarbysjostad.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSEF

Kallelse extra föreningsstämma

Nyhetsbrev marsmånad

Ny kommunikationsoperatör

Informationsbrev – Skekraft

Nytt elhandelsavtalet HSEF – Skekraft.

HSEF och Skekraft har under hösten tagit fram ett nytt ramavtal för el.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019.

För mer information kontakta hsef@hammarbysjostad.se.

Med vänlig hälsning
Hans-Ove Lindh, Styrelseledamot HSEF

Informationsbrev – november

INFORMATIONMÖTE

Välkommen till Sickla Kanalgata 17A, 120 67 Stockholm den 28 november 2018 kl.19.00

Nytt tillägg till Kone avtalet
Ett nytt tillägg till nuvarande avtal med Kone har förhandlats fram mellan HSEF och Kone.
– För de föreningar som valt Kone Care Classic grundserviceavtal har det medfört förbättringar
– Ny avtalsform för de föreningar som ej har Konehissar
– KONE 24/7 Connetced Services

Omförhandling utav avtal för ny kommunikationsoperatör
– HSEF omförhandlar avtalet med ett ny KO som kommer vara mycket mer attraktiv jmf vad erbjuds dagsläget
– Vi kommer gå ut med ett separat nyhetsbrev första veckan i december om nya avtalet och vad det innebär för föreningar och deras medlemmar

Inpasseringssystem
Information om nytt ramavtal för access-&-passersystem
– HSEF har skrivit på ett ram avtal med Westmere Access & Communication som levererar nästa generations passer-och porttelefonsystem samt andra säkerhetslösningar
– Under 2019 får HSEFs medlemmar 10% rabatt på avtal upp till 1 miljon SEK och 15% på avtal som överstiger 1 miljon SEK. För mer information vänligen kontakta Christian Andersson christian.andersson@westmere.se

Elhandelsavtal
Förhandling pågår för nytt ramavtal med start 1 januari 2019. Aktuell information på mötet.

Anmälan er senast 23 november 2018 via e-post till hsef@hammarbysjostad.se.

Med vänlig hälsning
HSEF

Nytt ramavtal för bredband och TV

HSEF arbetar med ett nytt upplägg för bredband. Ett arbete som ska vara klart före årskiftet.

Läs mer