Styrelsen

Behzad Farmand

Behzad Farmand

Ordförande

Behzad Farmand bor i Brf. Sjöstaden 1. Han tillträdde som ordförande i styrelsen för HSEF maj 2009. Behzad har mer än 10 års bakgrund inom IT/Telekom och arbetar bl.a. med strategifrågor.

Lars Hedberg

Lars Hedberg

Styrelseledamot

Lars bor i Brf. Hammarby Sjö 1 och är egen företagare EkoT konsult AB. Han har en bakgrund som generalsekreterare i Svenska stadsnätsföreningen och är tidigare marknadschef på Stokab och Enator. Har också ingått i regeringens referensgrupp för bredbandsutbyggnaden.

Hans-Ove Lindh

Hans-Ove Lindh

Styrelseledamot

Hans-Ove Lindh bor i Brf. Farvattnet. Han har sin bakgrund inom IT-branschen med tjänst som IT-chef samt med internationell försäljning av IT-tjänster och IT-produkter.

Per Nilsson

Per Nilsson

Styrelseledamot

Per Nilsson bor i Brf Hammaby Sjö 1 och tillträdde som sekreterare vid stämman 2016. Per har många års erfarenhet inom mjukvaruförsäljning och affärsutveckling.

Stefan Hjelm

Stefan Hjelm

Suppleant

Stefan Hjelm bor i Brf. Grynnan. Har sin bakgrund inom reklam och marknadskommunikation och har arbetat med headhunting samt som föredragshållare inom ledarskap och kommunikation. Stefan har byggt upp ett flertal företag och även arbetat mycket med logistik och kvalitetssäkring. Stefan är Diplomerad fastighetsförvaltare - och Generalist.

Vill du veta mera?