God Jul & Gott Nytt År

Kära medlem,

Under gånga året har vi jobbat aktivt med omförhandling existerande ramavtal samt även tecknat nya. Vi kommer efter helgerna ge mer informera om våra avtal.

Vår nya bredbandsleverantör IP-Only (nya kommunikationsoperatör (KO) har börjat installera ny utrustning i nätet. Vi återkommer med mer information och tidplan i början på nästa år, speciellt till berörda föreningar och fastighetsägare. Övriga är givetvis välkomna att höra av Er till oss om ni önskar information om bredbandtjänster mm.

Vi vill önska er alla en riktig God Jul & ett riktigt Gott Nytt År!

Nyhetsbrev decembermånad

HSEF och Kiwa har tecknat ramavtal för obligatorisk besiktning av hissar och garageportar

Detta ramavtal ger möjlighet till sänkta årskostnader samt ger bättre underlag för en säkrare budgetering av obligatoriska besiktningar av hissar och garageportar.

För att nyttja detta avtal så ringer ni Kiwa Inspecta på telefonnummer 010 – 479 3000/ välj att bli kopplad till kundtjänst och uppge att ni vill ansluta er till HSEF ramavtal A302921.

OBS
När Ni kontaktar Kiwa för att nyttja detta ramvtal ska Ni informera om vilken leverantör som ansvarar för hisservice i Er förening.

Kiwa kontaktar sedan det aktuella skötselbolaget.

Vänliga hälsningar,
Hans-Ove Lindh
HSEF Styrelsen